VŠEOBECNÝ LEKÁR TEPLIČKA NA VÁHOM

MM PRAKTIK s.r.o. | MUDr. Miriam Brunová

logo
logo

služby

Vážení pacienti, na ambulancii poskytujeme zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu – akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, preventívne prehliadky, plánované vyšetrenia aj plánované očkovania, pracovné prehliadky.

Pre zlepšenie organizácie práce, skrátenie doby čakania na vyšetrenie i z epidemiologických dôvodov /obmedzenie rizika nákazy ochorením Covid 19 v našom zdravotníckom zariadení/ prosíme vážených pacientov, aby sa na plánované vyšetrenia, očkovanie, pracovné alebo preventívne prehliadky objednali telefonicky alebo e-mailom /tel. č. 041 5982244, mmpraktik@gmail.com/.

Akútne stavy pri náhlom zhoršení zdravotného stavu vyšetrujeme neodkladne, avšak z organizačných dôvodov /vyšetrovanie i covid pozitívnych pacientov/ je vhodné dohovoriť čas vyšetrenia telefonicky na tel. č. 041 5982244.

Pacientov s príznakmi akútneho respiračného ochorenia /zvýšená teplota, nádcha, kašeľ, strata chuti a čuchu, prípadne hnačka, vracanie…/ prosíme, aby nevstupovali do priestorov čakárne a ambulancie bez predchádzajúcej telefonickej konzultácie a objednania na presný čas vyšetrenia.

Predpis dlhodobo užívaných liekov prostredníctvom e-receptu je možný po telefonickom vyžiadaní alebo odoslaním mailu na mmpraktik@gmail.com / e-recept bude k dispozícii v elektronickom systéme ďalší pracovný deň/ .

V ambulancii všeobecného lekára pre dospelých MM PRAKTIK poskytujeme pacientom komplexnú zdravotnú starostlivosť. Ambulancia funguje od roku 2006 a pri práci kladieme dôraz na individuálny prístup a dôkladné vyšetrenie.

Ponúkame nasledovné služby:
• vyšetrenia zdravotnej spôsobilosti
• komplexná celoročná zdravotná starostlivosť
• preventívne prehliadky
• vyšetrenie akútnych chorobných stavov

logo

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok: 7.00 – 16.00
Utorok: 7.00 – 14.00
Streda: 7.00 – 15.00
Štvrtok: 7.00 – 14.00
Piatok: 7.00 – 13.30
Ordinácia na ambulancii: 7.00 – 12.30
Návštevy: od 12.30

logo

cenník

Náš platný cenník si môžete pozrieť tu: Cenník 1 a Cenník 2

logo

oznamy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

logo

pre záujem o rezerváciu sa, prosím, informujte